Holdmar – Sklep internetowy z częściami używanymi

Polityka prywatności

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest F.U.H Holdmar Sławomir Szymański ul. Piłsudskiego 88 05-070 Sulejówek. Z administratorem można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na w/w adres siedziby lub holdmar@poczta.onet.pl lub tel. 227890635. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy oraz jej rozliczenia (na podst. Art. 6 ust 1 lit b). Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora
dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

Scroll to Top